Person atop snow covered mountain

Hanes Lwyddiant

Adeiladwyd ar Allforion

O Gymru i weddill y byd! Mae llawer o gwmnïau Cymreig o bob maint yn llwyddo i allforio'u cynnyrch neu wasanaethau yn dramor yn llwyddiannus. Mae cynhyrchion a gwasanaethau Cymru'n ymddangos mewn pob math o sectorau, o weithgynhyrchu gwerth uchel i wyddorau bywyd a chynhyrchion defnyddwyr - dim ond tomen y mynydd iâ yw hyn mewn gwirionedd, a does dim ots maint eich busnes; Os yw eich cynnyrch neu wasanaeth yn llwyddiant gartref, gall hefyd fod yn llwyddiant dramor.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi cannoedd o fusnesau bob blwyddyn ar eu taith allforio, o gymorth i ddod o hyd i farchnadoedd newydd, adnabod cyfleoedd rhyngwladol newydd a helpu i wneud cysylltiadau mewn marchnadoedd newydd - peidiwch â chymryd ein gair amdano yn unig, gwyliwch y fideo byr yma gan rai o'n Harwyr Allforio i gael gwybod mwy am sut rydyn ni wedi eu helpu ar eu taith.


Mae digon o allforwyr llwyddiannus eraill o Gymru hefyd – edrychwch ar eu straeon a chanfod sut y gwnaethom eu helpu i gyflawni eu nodau.