Camau cyntaf?

Mae allforio yn gallu talu ar ei ganfed os byddwch yn buddsoddi mewn gwaith paratoi a chynllunio cadarn.

Dyma rai o’r cwestiynau y dylech eu hystyried cyn cychwyn ar eich taith allforio:

 • Ydy fy musnes yn barod i wasanaethu marchnad fwy?
 • I ba farchnad y dylwn i roi sylw yn gyntaf? 
 • Oes gen i adnoddau yn eu lle i gefnogi fy nghynlluniau allforio? 
 • Ydy’r cynnyrch neu’r gwasanaethau yn barod ar gyfer y marchnadoedd dan sylw? 
 • Ydy’r wybodaeth ymarferol angenrheidiol gen i i fynd i mewn i farchnadoedd newydd? 
 • Ble alla i ddysgu am forgludiant, rheoliadau rhyngwladol, trethi a chyfreithiau mewnforio... a phopeth arall y mae angen i fi ei wybod?

Datblygu eich gwybodaeth allforio

I'ch helpu i baratoi, mae gennym sawl offeryn ar eich cyfer:

 • Export Hub - cael mynediad i filoedd o dudalennau ar archwilio marchnadoedd, dod o hyd i gleientiaid, gwirio rhwystrau a rheoli llwythi.
 • Hyfforddiant allforio ar-lein - dysgu'r hanfodion gyda'r tri chwrs cryno hyn.
 • Canllawiau allforio - o ddechrau arni hyd at gael eich talu.
 • Recordiadau gweminar - yn cynnwys canllawiau a chyngor, diweddariadau am y farchnad a phynciau sy'n canolbwyntio ar y sector.

Cymorth pwrpasol

Gallwn hefyd weithio gyda chi ar sail un i un i'ch helpu i ddod o hyd i'r atebion i'r cwestiynau uchod a mwy.  Mae'r cymorth wedi'i deilwra'n arbennig i ddiwallu eich anghenion penodol a gall gynnwys y meysydd canlynol:

 • Strategaeth allforio
 • Dewis y farchnad
 • Diffinio eich llwybr i'r farchnad 
 • Canllawiau ariannol 
 • Gweithdrefnau, rheoliadau a logisteg allforio
Export Hub

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf i'ch helpu i archwilio marchnadoedd, dod o hyd i gleientiaid, gwirio rhwystrau, rheoli llwythi a llawer mwy.

Cofrestrwch heddiw!
Barod i ddechrau eich taith allforio?

Os ydych yn barod i ddechrau neu eisoes ar eich taith allforio ac eisiau gwybod sut gallwn ni helpu, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â'r tîm