Kuwait - night landscape

Cefnogi eich taith allforio

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o gymorth, canllawiau a chyngor sy’n gallu eich cynorthwyo lle bynnag yr ydych ar eich taith

Edrychwch ar yr amrywiaeth o gymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a all eich helpu gyda phob cam o'ch taith.

 

Pam afforio?

P'un a ydych yn cynnig gwasanaethau, trwyddedau neu gynhyrchion, mae gan allforio'r potensial i drawsnewid bron pob agwedd ar eich busnes.

Camau cyntaf

Mae allforio yn gallu talu ar ei ganfed os byddwch yn buddsoddi mewn gwaith paratoi a chynllunio cadarn.

Dod o hyd i gyfleoedd allforio

Pan fyddwch chi’n hyderus eich bod yn barod, bydd angen i chi ddechrau chwilio am y cyfleoedd yn eich dewis farchnad.

Cyrraedd y farchnad

Mae cyfathrebu rhithwir yn ei gwneud yn haws nag erioed i gysylltu â chysylltiadau ledled y byd. Wedi dweud hynny, maen nhw’n dweud mai gyda phobl mae pobl am wneud busnes, ac felly does dim byd tebyg I gwrdd â’ch cleient wyneb yn wyneb.