Astudiaethau achos

Enghreifftiau o fusnesau cymdeithasol , rydym wedi gweithio gyda ledled Cymru i helpu i dyfu , ehangu, arallgyfeirio , cydweithio a thrawsnewid.


Yn yr adran hon:

Yellow and Blue

Mae’r grŵp Yellow and Blue (YAB) yn hyb cymunedol sydd wedi ei seilio yn Wrecsam. Mae’n cynnig cymorth i aelodau mwyaf bregus y gymuned drwy gynnal hyb newydd i unrhyw grŵp o bobl yn y gymuned.

Outside Lives

Mae Outside Lives yn fenter gymdeithasol dan arweiniad y gymuned a gafodd ei sefydlu ‘gan y bobl, ar gyfer y bobl’.

Ymddiriedolaeth Tŵr Marcwis

Mae Ymddiriedolaeth, sy’n gorff o wirfoddolwyr lleol, wedi ei sefydlu i achub safle treftadaeth Tŵr Marcwis.

Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Partneriaeth yn hedfan fry i ddenu cenhedlaeth newydd o ymwelwyr i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Heroes Rights CIC

Cwnselwyr cam-drin domestig yn gweithio gyda Busnes Cymdeithasol Cymru i greu canolfan gymorth gymunedol

Equity Solutions

Cwmni addysg yn troi’n gwmni cydweithredol er mwyn tyfu’r busnes

Flintshire Wellbeing Ltd.

Campfa’n troi’n fusnes cymdeithasol er mwyn cefnogi achosion lleol

Hope Rescue

Cŵn wedi’u hachub yn dod â gobaith i’r gymuned

Canolfan Hamdden Treffynnon

Cymorth Busnes Cymdeithasol Cymru yn helpu i achub canolfan hamdden a’i gweithlu

Creating Enterprise CIC

Rhagoriaeth mewn effaith, dyluniad a thwf

Partneriaeth Fern

Helpu cymunedau i Ddechrau'n Deg

Practis Deintyddol Gateway

Bod yn berchen ar ein dyfodol

Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru

Ysbrydoli newidiadau gyda’n gilydd

Y Gweilch yn y Gymuned

Darparu, Ysbrydoli, Galluogi, Ysgogi

Prosiect Down to Earth

Hyfforddiant cynaliadwyedd ymarferol

Tregroes Waffles

Family run Bakery based in the Teifi Valley in South-West Wales.