Pan fyddwch yn hyderus fod gennych gynnig ymarferol ar gyfer busnes a’r bobl sy’n angenrheidiol i’w weithredu, byddwch mewn sefyllfa i ddechrau eich busnes cymdeithasol.

Y cam nesaf yw dechrau llunio’ch cynllun busnes. Bydd y prif gynllun hwn yn amlinellu strwythur a threfniadau llywodraethu eich menter mewn ffordd eglur a chryno, ynghyd â dangos y diben cymdeithasol neu’r elw cymdeithasol fel nodwedd ychwanegol.

Bydd eich cynllun busnes hefyd yn cynnwys amcanestyniadau ariannol a dewisiadau arfaethedig ar gyfer cyllid cychwynnol, yn ogystal ag amlinelliad o sut rydych yn bwriadu rheoli prosiectau a chysylltiadau â gweithwyr.

Pan fyddwch wedi cwblhau eich cynllun busnes, byddwch yn barod i gynnal busnes cymdeithasol.  


Yn yr adran hon:

Social Enterprise Business Plan

Guide to business planning: how to put together a business plan that accurately describes you and your proposed business in detail.

Social Business Structure

Social businesses typically involve more than one person in their governance, so creating a legal structure for your business is an essential step.

Financing a Social Business

Outlining start-up finance requirements and proposed strategy for remaining sufficiently capitalised.

Cysylltiadau cyflogaeth busnes cymdeithasol

Yn aml, mae cysylltiadau â gweithwyr busnes cymdeithasol yn fwy cymhleth. Yn yr adran hon, edrychwn ar yr ymagweddau gorau at gysylltiadau cyflogaeth. 

Social enterprise project management

Creating a new social business or undertaking change in an existing one requires the effective co-ordination of strategy and implementation.

Mae gan Co-operatives UK ganllaw i’r broses o gychwyn busnes cymdeithasol

Canllaw Simply Start-up