Sicrhau cydymffurfiaeth: Rheoli asedau ac adnoddau - Sylw ar 'Asedau'

Wrth redeg eich busnes cymdeithasol, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn rheoli'r holl asedau'n effeithlon ac yn gwneud y defnydd gorau o adnoddau'r busnes. Bydd hyn yn golygu sicrhau eich bod:

  • Yn bodloni'r holl ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol perthnasol
  • Yn darparu adeiladau ac offer addas
  • Yn sicrhau iechyd a diogelwch staff, gwirfoddolwyr a defnyddwyr
  • Yn meddu ar gyfleusterau ffeilio a chadw cofnodion priodol
  • Yn bodloni'r holl ofynion diogelu data.

Graphic - spotlight on managing assets

 

Yn yr adran hon:

Eisiau trafod y pwnc ymhellach? Cysylltwch â sbwenquiries@wales.coop neu eich Cynghorydd Busnes penodedig.