Sylwer bod y canllawiau hyn yn benodol ar gyfer busnesau cymdeithasol sydd wedi'u cofrestru fel cwmnïau cyfyngedig preifat.

Eisiau trafod eich CCB neu unrhyw CCEau ymhellach? Cysylltwch â sbwenquiries@wales.coop neu eich Cynghorydd Busnes penodedig.

Canllawiau pellach

Canllaw Cymorth y Trydydd Sector: Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol Effeithiol