Cyflwyniad Cydymffurfiaeth Busnes Cymdeithasol

Mae'n hanfodol eich bod yn deall yr hyn sy'n ofynnol gan eich busnes cymdeithasol a bod gennych yr holl brosesau ar waith i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Pan fyddwch yn dechrau busnes cymdeithasol mae amryw o agweddau cyfreithiol a rheoleiddiol ar y busnes hwnnw y mae'n rhaid eu hystyried a chydymffurfio â hwy. Mae'r rhain yn amrywio yn dibynnu ar natur y busnes, y strwythur cyfreithiol rydych wedi'i ddewis ar gyfer eich busnes, a'r gweithgareddau a gyflawnir.

Rhaid i fusnesau cymdeithasol ystyried eu rhwymedigaethau cydymffurfio untro pan fydd y busnes yn dechrau a'u rhwymedigaethau parhaus. Ystyrir bod cydymffurfiaeth gyfreithiol a rheoleiddiol dda yn rhan allweddol o redeg busnes cymdeithasol llwyddiannus.

Mae'r canllaw hwn yn mynd i'r afael â'r prif ofynion y dylai'r rhai sy'n sefydlu busnes cymdeithasol eu hystyried a'r bwriad yw eich helpu chi a'r rhai sy'n gysylltiedig drwy rai o'r materion cydymffurfio.

Eisiau trafod pynciau yn y canllaw hwn ymhellach? Cysylltwch â sbwenquiries@wales.coop neu eich Cynghorydd Busnes penodedig.

Lawr lwythwch y Canllaw Cydymffurfiaeth Busnes Cymdeithasol cyfan ar ffurf PDF:

Diffiniadau

Mae'r canllaw yn defnyddio'r termau allweddol canlynol i gwmpasu ystod o ystyron: