Sicrhau cydymffurfiaeth: Systemau AD - Sylw ar 'Reoli pobl'

Bydd ar eich busnes cymdeithasol angen pobl gyflawni ei genhadaeth a'i weithgareddau. Yn dibynnu ar faint a natur eich busnes, gall eich gwasanaethau gael eu darparu gan wirfoddolwyr, staff cyflogedig neu gontractwyr a gweithwyr llawrydd. Bydd rheoli'r bobl hyn yn dda yn rôl allweddol i'r busnes ac i aelodau'r Bwrdd.

Bydd angen i chi sicrhau eich bod:

  • Yn bodloni'r holl ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol perthnasol
  • Wedi rhoi polisïau a gweithdrefnau priodol ar waith i reoli gwirfoddolwyr
  • Yn meddu ar bolisïau a gweithdrefnau AD effeithiol i gyflogi a rheoli staff
  • Yn ymwybodol o'ch rhwymedigaethau i gontractwyr a gweithwyr llawrydd
  • Yn bodloni’r holl ofynion sy’n berthnasol i chi fel cyflogwr
  • Yn datblygu diwylliant cadarnhaol i bobl yn eich busnes cymdeithasol.

Gwybodaeth pellach:

Rheoli pobl: Cyflogi a rheoli staff

Rheoli pobl: Rheoli gwirfoddolwyr

Rheoli pobl: Defnyddio contractwyr a gweithwyr llawrydd

Graphic - spotlight on managing people

 

Yn yr adran hon:

Eisiau trafod ymhellach? Cysylltwch â sbwenquiries@wales.coop neu eich Cynghorydd Busnes penodedig.