Canllaw i gyfarfodydd aelodau bwrdd

Mae'r term aelodau'r Bwrdd (y cyfeirir atynt yn swyddogol fel Cyfarwyddwyr mewn cwmnïau cyfyngedig) yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at y bobl sy'n ffurfio corff llywodraethu eich busnes cymdeithasol. Gellir eu galw hefyd yn ymddiriedolwyr, Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, Cyfarwyddwyr, Bwrdd y Cyfarwyddwyr, y pwyllgor rheoli neu'r pwyllgor gweithredol.

Mae'r canllaw hwn wedi'i lunio i'ch cefnogi chi, aelodau'r Bwrdd, sydd gyda'ch gilydd yn ffurfio Aelodau'r Bwrdd. Mae gan bob un o honoch lais cyfartal yn y ffordd yr ydych yn rheoli materion y busnes ac mae gennych hawl pleidleisio cyfartal pan ddaw'n fater o wneud penderfyniadau mewn cyfarfodydd bwrdd.

Cofiwch, os oes angen cyngor neu arweiniad penodol arnoch ar eich cyfarfodydd bwrdd, mae croeso i chi gysylltu â ni ar sbwenquiries@wales.coop