Practis Deintyddol Gateway

Dental staff around new machine

Bod yn berchen ar ein dyfodol

I gadw ein dyfodol mewn practis sy’n ceisio cyrraedd rhagoriaeth glinigol o fewn y GiG

  • Pob un o’n haelodau staff eu gwobrwyo am eu cyfraniad i’r busnes presennol, a chael perchnogaeth gyfartal o’i ddyfodol

  • 10,000 = Nifer y cleifion rydym yn eu gwasanaethu

  • 100 canran cyfrannau’r cwmni sy’n perthyn i’r gweithwyr

  • Rydym o’r farn y dylai practisau iechyd eraill yng Nghymru fabwysiadu’r model ymddiriedolaeth perchnogaeth gweithwyr er mwyn sicrhau sefydlogrwydd i’r GiG yn y dyfodol

“Roedd Busnes Cymdeithasol Cymru yn ffynhonnell amhrisiadwy o gymorth a chefnogaeth ar ddechrau ein taith at ddod yn bractis deintyddol dan berchenogaeth gydweithredol cyntaf Cymru, ac mae'r cymorth a'r gefnogaeth wedi parhau trwy gydol y broses hyd yma. Credwn y bydd ein profiad yn fodel ar gyfer practisau gofal iechyd cynaliadwy yn y dyfodol".

Hannah Hutchison, Practis Deinyddol Gateway

Nurse working a medical machine

 


Mae llawer o fusnesau llwyddiannus yn methu oherwydd nad yw olyniaeth yn cael ei drafod yn ddigonol. Gall hyn arwain at golli swyddi, colli contractau cyflenwyr a busnesau’n cau. Mae gan Busnes Cymdeithasol Cymru arbenigedd mewn cynllunio olyniaeth ac arwain busnesau trwy’r broses brynu gan weithwyr.

I gael mwy o wybodaeth am ein cymorth teilwredig, rhad ac am ddim, ffoniwch 03000 6 03000 a gofynnwch am Fusnes Cymdeithasol Cymru. Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.