Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru

Students and teachers laughing in classroom

Ysbrydoli newidiadau gyda’n gilydd

  • Gwmni cydweithredol aml-randdeiliad

  • Dechreuodd fel gweledigaeth gan garcharwyr yng ngharchar Caerdydd, a oedd yn awyddus i weld ymyrryd ac atal cynt, i dorri cylch niwed yn eu teuluoedd

  • 80 o staff o gymdeithasau tai a grwpiau cymunedol yn derbyn hyfforddiant i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

  • 50% o gynnydd mewn presenoldeb a chyrhaeddiad o fewn pedair o’r ysgolion sydd wedi gwella mwyaf yn RCT

  • Ddarparu arferion adferol; hyfforddiant a gwaith ymgynghorol mewn pum maes: addysg, cyfiawnder troseddol, teuluoedd, busnes a chymunedau

"Mae Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru wedi dibynnu ar Busnes Cymdeithasol Cymru ers y cychwyn cyntaf. Mae ei dîm hynod ymrwymedig yn parhau i ddarparu cyfoeth o gyngor ar arfer gorau a chefnogaeth amrywiol i'n staff a'n Bwrdd yn y sector cydweithredol unigryw hwn, ac mae'n meddu ar brofiad hynod berthnasol ym maes busnes cymdeithasol. Ni fyddem wedi gallu mynd i'r afael â'r heriau a wynebwyd gennym yn ystod y blynyddoedd cychwynnol hebddo, ac rydym yn gobeithio parhau i rannu ein llwyddiannau ag ef".

Julia Houlston Clark, Prif Weithredwr

Teacher teaching in classroom

 


Mae arallgyfeirio yn cynnwys chwilio am gyfleoedd newydd y tu allan i gynhyrchion a chwsmeriaid presennol. Mae’n anoddach na’r opsiwn ‘mwy o’r un peth’, gan ei fod yn cynnwys datblygu a chyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau y tu allan i’r ‘cylch cyfforddus’ presennol.

I gael mwy o wybodaeth am ein cymorth teilwredig, rhad ac am ddim, ffoniwch 03000 6 03000 a gofynnwch am Fusnes Cymdeithasol Cymru. Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.