Rheoli Busnes Cymdeithasol


The word "Marketing" on whiteboard underlined

Yn yr adran hon:

Covid-19: Cymorth i'ch busnes cymdeithasol

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru a'i dîm o gynghorwyr arbenigol wrth law i ateb ymholiadau am lif arian parod, adnoddau dynol, llwyfannau digidol, marchnata a chyfathrebu ac amrywiaeth o feysydd eraill y gallai fod angen eu hailystyried yng ngoleuni'r sefyllfa sydd ohoni.

Cynllunio Busnes ar gyfer Busnes Cymdeithasol

Mae angen rheolaeth dda ar Fusnes Cymdeithasol gyda ffocw s arbennig ar yr hyn sy’n ofynnol i gyflawni’r genhadaeth gymdeithasol.

Cyfrifo Busnes Cymdeithasol

Systemau Ansawdd ar gyfer Busnes Cymdeithasol

Mae’r adran hon yn edrych a r ddatblygu system ansawdd briodol a fforddiadwy.

Rheolaeth Ariannol mewn Busnes Cymdeithasol

Mae rheolaeth dda yn gofyn am ofalu am adnoddau ac osgo i gollyngiadau, gwastraff, a thwyll hyd yn oed.

Datblygu Adnoddau Dynol mewn Busnes Cymdeithasol

Mae ymgysylltiad rhwng Busnes Cymdeithasol a’i weithlu yn g allu bod yn soffistigedig a chymhleth, neu’n anarferol hyd yn oed. Mae Rheoli Pobl yn gofyn am ystyriaeth ofalus.

Marchnata ar gyfer Busnes Cymdeithasol

Mae swyddogaeth Farchnata Busnes Cymdeithasol yn ymwneud â llawer mwy na gwerthu cynnyrch i gwsmer. Mae’n ymwneud â datblygu perthynas a de alltwriaeth rhwng y fenter â’r bobl y mae’n eu gwasanaethu. Mae’r adran hon yn edrych a r sut y gellir cyflawni hyn

Rheoli Risg mewn Busnes Cymdeithasol

Mae’r adran hon yn delio â thechnegau ar gyfer nodi, a sesu a lleihau risg mewn Busnes Cymdeithasol.


Help a chymorth gan Busnes Cymru