Cydymffurfiaeth Busnes Cymdeithasol


Yn yr adran hon:

Cyflwyniad i Gydymffurfiaeth Busnes Cymdeithasol

Beth yw Cydymffurfiaeth a sut mae'n effeithio ar eich busnes cymdeithasol?

Strwythur cyfreithiol a threfniadau llywodraethu

Gwybodaeth gefndir gyffredinol ar gyfer cydymffurfio â busnes. 

Cyfrifoldebau Aelodau'r Bwrdd dros Gydymffurfiaeth busnes

Penodi Aelodau o'r Bwrdd yn gyfreithiol a'u rolau a'u cyfrifoldebau.

Prif Feysydd Cydymffurfiaeth Busnes

Meysydd o weithdrefnau busnes sy'n destun i Gydymffurfiaeth gyfreithiol a rheoliadol.

Canllawiau Manwl ar Systemau a Gweithdrefnau ar Gyfer Cydymffurfiaeth Busnes

Gwybodaeth bellach am systemau a chofnodion Llywodraethu, cofnodion ariannol, systemau a gweithdrefnau adnoddau dynol, a rheoli asedau ac adnoddau. 

Canllawiau ychwanegol:

Dogfennau ffurfio cwmni a'r camau nesaf

Canllaw i gyfarfodydd aelodau'r Bwrdd

Canllaw i cyfarfodydd cyffredinol aelodau'r busnes cymdeithasol

Canllaw i rolau a chyfrifoldebau ysgrifennydd y cwmni

Canllaw i agor cyfrif banc

Sampl o dempledi dogfennau