What is an employee owned business? FAQs

Mae prynu gan weithwyr yn lliniaru llawer o’r risgiau olyniaeth fusnes ac yn osgoi llawer o anfanteision llwybrau ymadael eraill, fel cynigion cyhoeddus cychwynnol (IPOs) a gwerthiannau masnach.

Gall perchnogaeth gan weithwyr gyflawni rhai o nodau allweddol cynlluniau olyniaeth effeithiol. Gall ddiogelu parhad, cynnig cynaliadwyedd tymor hir, sicrhau trosglwyddo’n raddol a realeiddio ecwiti’r perchnogion. 

 Rhesymau i ystyried perchnogaeth gan weithwyr 

A hoffech chi siarad â rhywun am berchnogaeth gan weithwyr?

Cysylltwch â Busnes Cymru trwy ffonio 03000 603 000 a dyfynnu ‘EO2016’. Byddwn yn falch o drefnu trafodaeth anffurfiol ag un o arbenigwyr Busnes Cymdeithasol Cymru ar berchnogaeth gan weithwyr. 

Dysgwch sut mae perchnogaeth gan weithwyr yn gallu ymwreiddio eich busnes yn y gymuned.