Benthycwyr

Man reading a book

Bydd y dolenni isod yn eich tywys at fenthycwyr addas sy’n gyfarwydd â delio â Busnesau Cymdeithasol. Fodd bynnag, os oes gennych gynllun busnes cadarn a thîm cryf, peidiwch â diystyru ymgeisio am fenthyciad gan fanciau traddodiadol y stryd fawr.  

Nid yw hon yn rhestr gyflawn, benthycwyr eraill yn hygyrch.

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

0800 2888 329

 

Big Issue Invest

0207 526 3434

 

Co-operative and Community Finance

0117 9166750

 

CAN Invest

020 7922 7757

 

Banc y Co-operative

08448 44 88 44

 

Charities Aid Foundation

03000 123300

 

Banc Charity

01732 744 040

 

Cymdeithas Adeiladu Ecology

0845 674 5566

 

Cyllid Cymru

0800 587 4140

 

Radical Routes

0845 330 4510

 

Bancio Cymunedol Robert Owen

0845 313 8458

 

Banc Triodos

0117 973 9339

 

Banc Unity Trust

0845 140 1000