Manylion y Digwyddiad
Gwirio cymhwyster
Ydych chi wedi'ch lleoli yng Nghymru?
Ydych chi wedi'ch lleoli yng Nghymru?
Oes gennych gynnyrch neu wasanaeth y gallwch ei allforio?
Oes gennych gynnyrch neu wasanaeth y gallwch ei allforio?
Ydych chi'n awyddus i ddatblygu eich busnes allforio?
Ydych chi'n awyddus i ddatblygu eich busnes allforio?
Have a clear ambition to grow their business through exporting on a regular and sustainable basis.
Have a clear ambition to grow their business through exporting on a regular and sustainable basis.
Manylion y Cynrychiolydd
Manylion y Cwmni
Cyfeiriad y Cwmni
£
£
Gwybodaeth am y cwmni

Rhowch ddisgrifiad bras o gefndir eich cwmni, a 'ch cynnyrch/gwasanaeth. Gall yr wybodaeth sy'n cael ei darparu am eich cwmni, eich cynnyrch/gwasanaeth a'ch amcanion gael eu cynnwys mewn llyfryn fydd yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo'r ymweliad o fewn y farchnad ac/neu at ddibenion eraill. Gofalwch fod y disgrifiad yn addas i'r farchnad rydych yn ymweld â hi a pheidiwch â defnyddio byrfoddau. Gallai rheolwr y daith gysylltu â chi am ragor o fanylion.

Amcanion Ymweliad â Marchnad Allforio
£
Support package
Sut hoffech chi gymryd rhan yn yr arddangosfa hon?
Sut hoffech chi gymryd rhan yn yr arddangosfa hon?
Sut hoffech chi gymryd rhan yn yr ymweliad hwn?
Sut hoffech chi gymryd rhan yn yr ymweliad hwn?
Paratoi ar gyfer yr ymweliad

Er mwyn gwneud y gorau o'ch amser yn y farchnad, mae'n bwysig ichi baratoi mor drylwyr â phosibl. Os oes angen help arnoch, gall Tîm Cymorth Masnach Llywodraeth Cymru eich helpu â'ch paratoadau trwy ymchwilio i''r farchnad, cael hyd i gysylltiadau busnes posibl, trefnu''ch rhaglen ac ati.

Os hoffech ragor o wybodaeth bydd eich Rheolwr Datblygu Busnes (BDM) yn cysylltu â chi am y gwasanaethau sydd ar gael a'u cost. Cofiwch fod dyddiad cau ar gyfer rhai elfennau o'r cymorth hwn.

Cyswllt ar gyfer gohebiaeth y Daith Fasnach

Os yw'n wahanol i'r cynrychiolydd/cynrychiolwyr, rhowch fanylion y person a ddylai dderbyn pob gohebiaeth ynghylch y daith fasnach hon

Marchnata

Rydym weithiau'n hyrwyddo'r daith a'r cwmnïau sy'n cyfranogi ar ein gwefan ac yn y wasg yng Nghymru a'r Farchnad. Nodwch a ydych yn fodlon i ni gynnwys eich cwmni yn y gweithgaredd hwn.

Manylion bwcio

Pwysig: Dim ond tocynnau hedfan 'economi' a gynigir a bydd pob cynrychiolydd yn gyfrifol am bob cost ychwanegol gan gynnwys bwyd, mân gostau'r gwesty a thocynnau trosglwyddo yng Nghymru a Phrydain.

Gofynion Arbennig
Cysylltu mewn Argyfwng
Datganiad

Mae’r cymorth a roddir gan y rhaglen hwn yn gymorth gwladol de minimus fel a ddiffinnir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ni ddylai dyfarniadau cymorth de minimus, o bob ffynhonnell gyhoeddus, fod dros 200,000 ewro o fewn unrhyw gyfnod ariannol o 3 blynedd. Os bydd y cwmni yn mynd dros yr uchafswm yna maent yn gyfrifol am unrhyw gamau o ganlyniad i hynny, gan gynnwys ad-dalu y cymorth a gafwyd.

It is important to recognise that the resources and effort which go into arranging these activities and the 'assistance' offered to participate companies are, in reality, a direct investment by the Welsh Government into Welsh companies. It is essential that the Welsh Government ensures that it invests wisely.

All participating companies need to demonstrate a clear commitment to maximise opportunities, either in terms of identifying and securing business, or in exploring market potential.

Llofnodwch eich cais yn ddigidol trwy glicio a thynnu eich llygoden yn y gofod isod

Sign above