Question Mark

Cwestiwn Allforio yr Wythnos - Canlyniadau

Cwestiwn yr wythnos diwethaf oedd, 'Ydych chi'n ymwybodol o'r cymorth hyfforddiant allforio sydd ar gael yng Nghymru?' Dyma'r canlyniadau:

  • Ydw = 55%  
  • Nac ydw = 45%

Rhaniad cyfartal rhwng y rhai sydd yn ymwybodol o'r cymorth hyfforddiant allforio sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru, a'r rhai nad ydynt yn ymwybodol ohono.  

Os gallai'ch busnes elwa o:

  • hyd at £20,000 o gyllid tuag at gost hyfforddiant allforio.
  • cyfle i wella sgiliau eich gweithlu.
  • datgloi potensial allforio eich busnes.

Cliciwch yma i ddysgu mwy a gwneud cais. 

 

Os hoffech siarad â rhywun am hyfforddiant allforio a chynnyrch cymorth allforio eraill Llywodraeth Cymru, dewch draw i un o'n cynadleddau 'Archwilio Allforio Cymru' sydd am ddim ac sy'n cael eu cynnal y mis hwn.

I ddysgu mwy ac i gofrestru, cliciwch yma Archwilio Allforio Cymru 2024.