Partneriaeth Moroedd Glân Cymru: cynnydd

logo Partneriaeth Moroedd Glân Cymru

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd i bob un ohonom yng Nghymru, ac fel partneriaeth mae ein gwaith wedi cael ei effeithio ar sawl lefel wahanol. Mae'r adolygiad canlynol o 2020 yn amlinellu rhai o'r effeithiau y mae pandemig COVID-19 wedi'u cael ar ein gwaith.

Crynodeb gweithredol adolygiad diwedd blwyddyn 2020​​​​​

 

 

 

Adolygiad diwedd blwyddyn 2020 yn llawn

 

 

 

Gwnaeth sefydliadau a wnaeth gyflwyno addunedau fel rhan o Gynllun Gweithredu 2017 i 2020 gyflwyno adroddiadau cynnydd i lywio'r adolygiad.

Adolygiad o Gynllun Gweithredu ar Sbwriel Môr 2017 i 2020

 

 

 

Cafodd gwaith ymchwil ei gomisiynu drwy Lywodraeth Cymru, gyda chyllid gan Gronfa'r môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF). Fe'i cynhaliwyd gan gonsortiwm o Cadwch Gymru’n Daclus, y Gymdeithas Cadwraeth Morol ac Eunomia ac mae’n cynnwys tystiolaeth eang ar gyfer cam nesaf y cynllun gweithredu.

Sbwriel môr yng Nghymru Crynodeb Ymchwil 2019
Sbwriel môr – adolygiad ymchwil academaidd
Rheoli sbwriel yng Nghymru: dadansoddiad o ddata a strategaethau sbwriel
Adrodd ar sut yr ydym yn mynd i'r afael â sbwriel morol.

Dolenni cysylltiedig

Partneriaeth Moroedd Glân Cymru

Sbwriel morol