Gyrfaoedd

Mae’r diwydiant bwyd môr a physgota yng Nghymru yn tyfu, o ran maint ac amrywiaeth, o bysgota môr masnachol a dyframaethu i brosesu a pharatoi bwyd môr i ddefnyddwyr. 

Yn ei ystyr ehangaf, mae'r sector yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i ymadawyr ysgol, prentisiaid a graddedigion ddatblygu gyrfa mewn ystod eang o ddisgyblaethau o reolaeth cadwraethol a morol i goginio'r ddalfa sy'n cael ei dal yng Nghymru o fewn y  sector lletygarwch.

Mae'r dolenni canlynol yn rhoi manylion sefydliadau sy'n gallu rhoi cyfarwyddyd mewn perthynas â gyrfaoedd yn y sector: