Cyllid a Datblygu Busnes

Cyllid

Gall Llywodraeth Cymru a sefydliadau sy'n bartneriaid ddarparu cymorth amrywiol i unigolion, busnesau a chymunedau sydd â diddordeb buddsoddi mewn gweithgareddau morol a physgodfeydd yng Nghymru.

Rydym yn cynnig cymorth amrywiol o gymorth grant i ddatblygu masnach a busnes. Mae Cymru yn lleoliad delfrydol i fuddsoddi, gyda chefnogaeth i ddatblygu eich busnes a'ch syniadau.

Mae'n bosibl derbyn rhagor o wybodaeth am gyllid busnes a chymorth grant drwy'r dolenni canlynol:

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Cronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop

Cronfa Cymunedau'r Arfordir

Cynllun Datblygu Gwledig Cymru

Banc Datblygu Cymru

Ardal Canfod Cyllid


Datblygu a Chysylltu â Busnesau

Boed yn chwilio am gymorth i hyrwyddo eich cynnyrch neu eich busnes, neu i gael mynediad at wybodaeth am y farchnad, mae Llywodraeth Cymru yn rhoi amrywiol gymorth drwy amrywiol ddulliau. Mae'r dolenni canlynol yn rhoi gwybodaeth am y prif ddulliau o roi cymorth:

Cymorth sy'n gysylltiedig â physgodfeydd

Prynu bwyd môr yng Nghymru

Pysgod Môr Cymru 

Arloesi gyda bwyd môr a datblygu cynnyrch

Cymorth a Chyngor Cyffredinol ar gyfer Busnesau

Syniadau ac Arloesi gyda Busnesau

Mewnfuddsoddi

Ynni'r Môr

Ardaloedd Menter