Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (CMCC): Ceblau o dan y môr

Amcanion CMCC ar gyfer sectorau

Helpu i ddosbarthu trydan yn y ffordd orau bosibl ac i sicrhau gwell cyfathrebu rhyngwladol drwy dyfu rhwydweithiau cyfathrebu digidol.

Dyma rai o weithgareddau’r sector ceblau o dan y môr:

  • gosod
  • cynnal a chadw
  • datgomisiynu

ceblau telathrebu a throsglwyddo trydan (pŵer) o dan y môr.

Mae CMCC yn cefnogi datblygiad seilwaith telathrebu band eang ledled Cymru ac yn hyrwyddo ffordd integredig o: 

  • ddarparu
  • adnewyddu

seilwaith ynni a thelathrebu.

Polisïau yn y CMCC ar gyfer sectorau

CAB_01: ceblau o dan y môr (cefnogi)

Bydd cynigion sy'n hwyluso twf rhwydweithiau cyfarthrebu digiol a/neu'r ffyrdd gorau posibl o ddosbarthu trydan yn cael eu cefnogi pan fyddant yn cyfrannu at amcanion y cynllun hwn. Dylai cynigion gydym ffurfio â pholisïau cyffredinol perthnasol a pholisïau diogelu'r cynllun hwn ac unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill.

Map o’r sectorau

Edrychwch ar y sector ceblau o dan y môr ar y Porth Cynllunio Morol.

Dolenni perthnasol

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru