Ymunwch â’r sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol sy’n tyfu gyflymaf yn y DU

Mae Cymru ar agor i fusnes

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

The financial and professional services sector is a rapidly growing part of the economy in Wales.

The nation provides a thriving workforce, expertise in data management, excellent infrastructure and broadband connectivity – with competitive office costs. As well as providing a base for traditional banking, insurance and legal services, Wales is also home to innovative financial technology companies and a wealth of expertise in cyber security, all contributing to the fastest growing F&PS sector in the UK. Good links with universities and colleges, and strong links with other important financial centres in the UK, put Wales at the heart of the action.

Sectors

There are over 150,000 skilled people working in financial and professional business services in Wales

How we can help

We can support financial and professional businesses to establish and grow in Wales.

Case Studies

Read our inspiring case studies

Sectorau

Mae dros 150,000 o bobl fedrus yn gweithio gwasanaethau busnes ariannol a phroffesiynol yng Nghymru

Sut y gallwn ni helpu

Gallwn helpu busnesau ariannol a phroffesiynol i sefydlu a datblygu yng Nghymru.

Astudiaethau achos

Darllenwch ein astudiaethau achos am ysbrydoliaeth

Digwyddiadau
17 Meh 2022
Facebook Advertising
Cardiff
Live Virtual Classroom Since 2020 we have offered...
17 Meh 2022
Google Ads (Virtual Classroom)
Cardiff
Delivered 'Live' Through Zoom! ...
17 Meh 2022
Hyrwyddo eich platfform - hyrwyddo eich busnes rhan-amser drwy'r cyfryngau cymdeithasol
Sut mae defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol...
Fwy o Ddigwyddiadau

Cysylltu â ni

Pan fyddwch yn barod i ymuno â’n cymuned fusnes sy’n ehangu drwy’r amser, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch ni. Bydd yn bleser gennym eich helpu.

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Cofrestru ar gyfer y Cylchlythyr