Y blynyddoedd thematig

Yn 2015, gwnaethom gyhoeddi strategaeth tair blynedd i hyrwyddo Cymru yn seiliedig ar gyfres o themâu blynyddol.  
Blwyddyn...

  • Antur yn 2016 
  • Chwedlau yn 2017 
  • Y Môr yn 2018
  • Darganfod yn 2019
  • Awyr Agored yn 2020
  • Llwybrau yn 2023

Mae'r strategaeth yn cael ei gyrru gan Croeso Cymru mewn ymateb i heriau allweddol sy’n ei wynebu wrth hyrwyddo Cymru fel cyrchfan. Mae'r blynyddoedd thematig yn helpu ein huchelgais hirdymor i ddatblygu brand cryfach a mwy diffiniedig yng Nghymru ac yn rhoi cyfle inni ganolbwyntio ar fuddsoddi ac arloesi yn y maes twristiaeth gan gynyddu nifer yr ymwelwyr a'u gwerth bob blwyddyn. 

Am fwy o wybodaeth ar bob thema, cliciwch ar y ddolen berthnasol isod. Yma fe welwch ganllaw i’r diwydiant sy'n rhoi awgrymiadau, cyngor ar holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ymwneud â'r thema. Mae'n bosibl yr hoffech weld safle defnyddwyr Croeso Cymru  (dolen allanol).