Cwestiynau Cyffredin

Oes gen ti gwestiwn am Helo Blod? Falle bod yr ateb isod yn ein cwestiynau cyffredin...

Methu gweld ateb i dy gwestiwn? 

Beth am yrru cwestiwn i ni o dy gyfrif 'Helo Blod a Fi', neu cysyllta â ni (03000 25 88 88).  Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.

Mae'r llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10am i 3pm.