Cysylltu

Ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000. Mae Llinell Gymorth Busnes Cymru ar gael ar e-bost, Sgwrsio Byw, a’r ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10am tan 4pm ac eithrio gwyliau cyhoeddus.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.

Ticiwch y blwch i gadarnhau yr ydych wedi darllen ac yn cytuno i delerau ein Rhybudd Preifatrwydd