Cymorth

Cymorth


Nod Busnes Cymru yw cefnogi Busnesau yng Nghymru. 

I helpu eich busnes gasglu gwybodaeth a bod yn barod dyma gamau y gallech eu cymryd:

Cyffredinol

  • Gweminarau ar gyfer busnesau sy’n masnachu gyda’r UE: Ewch i wefan GOV.UK i weld rhestr o weminarau y gallwch gofrestru i’w gwylio’n fyw neu ar alw
  • Ewch i wefan ehangach Busnes Cymru am wybodaeth, cyngor ac i gael cymorth i'ch busnes.
  • Cofrestru i gael y newyddion diweddaraf am Ymadael â'r UE gan CThEM        
  • Derbyn gwybodaeth yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch    
  • Chwilio am gontractau newydd a hysbysebu eich gwasanaethau ar wefan GwerthwchiGymru Llywodraeth Cymru  

Os ydych yn mewnforio neu yn allforio

  • Mae gan Lywodraeth Cymru ystod gynhwysfawr o ffyrdd o roi cymorth ichi. Ceir rhagor o wybodaeth ar dudalennau Allforio
  • Os ydych yn mewnforio neu'n allforio cynnyrch, bydd angen i chi gael rhif Cofrestru ac Adnabod Gweithredwyr Economaidd (EORI) er mwyn parhau i fasnachu â'r UE. Os nad ydych wedi derbyn eich rhif eto, cewch rif EORI ar GOV.UK. Cael rhif EORI yw'r cam cyntaf i barhau i fewnforio neu allforio. 
  • Edrych ar gyhoeddiadau Llywodraeth y DU ar Fasnachu gyda'r UE 
  • Rheolaethau a seilwaith ffiniau ar ôl ymadael â'r UE

Os ydych yn trosglwyddo data personol

Os ydych yn darparu gwasanaethau neu yn gweithredu o fewn yr UE

Os ydych yn gyflogwr

Os oes gennych eiddo deallusol neu hawlfraint

Am ragor o wybodaeth ar ymadael â'r UE gweler tudalennau Llywodraeth y DU.

Business Online Support Service (BOSS) is a free bilingual online learning portal, available 24/7 to access whenever you want. Explore courses here.