Office image

Porth Cyfnod Pontio’r UE

Casglu gwybodaeth, bod yn barod

Diwedd Cyfnod Pontio'r UE

Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr ac mae wedi bod mewn cyfnod pontio a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2020.  

Yn ystod y cyfnod pontio, mae rhan fwyaf o reolau a threfniadau masnachu presennol yr UE wedi aros ar waith heb unrhyw newidiadau sylweddol yn y rhan fwyaf o ardaloedd.  Fodd bynnag, mae diwedd y cyfnod pontio yn golygu newidiadau i'r rheolau presennol ar fasnachu, yn ogystal â'r hawl i deithio heb fisâu i wledydd eraill yr UE. 

Mae Llywodraeth y DU a'r UE bellach wedi cytuno ar fargen ar eu perthynas yn y dyfodol. Ewch i wefan Paratoi Cymru Llywodraeth Cymru.

 

Mae camau y gall busnesau o bob maint eu cymryd yn awr i ddechrau cynllunio ymlaen llaw:
•    Cofrestrwch i Gylchlythyr Busnes Cymru 
•    Ewch i wefan Paratoi Cymru Llywodraeth Cymru 
•    Ewch i wefan ehangach Busnes Cymru i gael gwybodaeth, cyngor a mynediad at gymorth i'ch busnes 
•    Cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ymadael yr UE gan HMRC
•    Cewch y  wybodaeth ddiweddaraf gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

•    Chwilio am gontractau newydd a hysbysebu eich gwasanaethau ar wefan Llywodraeth Cymru GwerthwchiGymru 

•    Ewch i'r adnodd Gwnewch yn siŵr eich bod yn barod gan Lywodraeth DU


Meysydd Allweddol

Isod mae'r meysydd allweddol lle dylai busnesau ystyried a ydynt yn barod ar gyfer newid

Gweminarau Busnes Cymru

Chwiliwch drwy gweminar Busnes Cymru

Newyddion diweddaraf

Yma gallwch ddod o hyd i newyddion busnes

Paratoi Cymru

Ewch i wefan Paratoi Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru yn ariannu busnesau maent yn meddwl fydd o fudd i Gymru a'i phobl. Drwy ddarparu cyllid cynaliadwy ac effeithiol pan fo’r opsiynau’n edrych yn gyfyngedig, maent yn dod ag uchelgeisiau’n fyw ac yn danwydd posibiliadau i bobl, busnesau a chymunedau yng Nghymru a thu hwnt.