Cwrdd â'r Arbenigwyr: ein cynghorwyr busnes

Fel rhan o'n rhaglen, bydd eich busnes yn derbyn sesiwn gymorth un-i-un am ddim gydag un o'n cynghorwyr busnes.*

Dyma'r cyfle perffaith i ddefnyddio’r hyn yr ydych wedi'i ddysgu hyd yma mewn gweminar a'i roi ar waith. Yn ogystal â chyngor ac adborth wedi'u teilwra i chi, bydd ein harbenigwyr digidol yn creu cynllun gweithredu digidol i chi, yn seiliedig ar yr hyn sydd ei angen er mwyn rhoi technoleg ddigidol wrth ei wraidd eich busnes.

Dysgwch fwy am brofiad busnes a meysydd arbenigol ein cynghorwyr busnes isod.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth ynglŷn â chymorth un-i-un a’r ffyrdd y gall ein harbenigwyr eich helpu, siaradwch â'n tîm heddiw.

*Mae amodau’n berthnasol – cewch fwy o wybodaeth yma.