Ian Dunkerley

Mae Ian wedi bod yn gynghorydd digidol ers dros 20 mlynedd, yn gweithio ar strategaeth fusnes, dadansoddi busnes, dewis systemau a rheoli prosiectau. Mae Ian yn gyfeillgar, yn ysgogol ac mae ganddo ddull sy'n canolbwyntio ar gyrraedd nodau, er mwyn helpu busnesau ddeall sut y gallant gael y gorau o dechnoleg ddigidol.