Paul Gadd

Mae Paul wedi bod yn gynghorydd busnes a thechnoleg ers dros 20 mlynedd, yn cefnogi busnesau newydd a busnesau sy’n tyfu. Mae ei feysydd arbenigol yn cynnwys seilwaith rhwydweithiau, cynhyrchedd, technolegau cwmwl a band-eang, datblygu gwefannau a defnyddioldeb wrth ddefnyddio WordPress, yn ogystal ag optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) a strwythuro cynnwys.