Gall rheoli risg fod yn eithaf rhwydd os dilynwch rai egwyddorion sylfaenol.

 

Isod rhoddir rhai awgrymiadau ymarferol a all fod o fudd i chi:

 

 • Rhowch ystyriaeth i ddiogelwch TG o’r cychwyn cyntaf pan fyddwch yn cynllunio neu’n newid systemau TG.~
   
 • Chwiliwch yn bwrpasol am risgiau yn ymwneud â TG a all effeithio ar eich busnes. Gall gweithdy roi cymorth i chi ddefnyddio’ch dychymyg i feddwl am risgiau yn hytrach na cheisio gwneud hynny eich hunain.
   
 • Ystyriwch y cyfle, y gallu a’r ysgogiad sydd wrth wraidd ymosodiadau posib.
   
 • Aseswch ddifrifoldeb pob risg TG er mwyn i chi fedru canolbwyntio ar y rhai mwyaf arwyddocaol.
   
 • Gweithredu ffurfweddau safonol ar gyfer cyfrifiaduron personol, gweinyddion, waliau tân ac elfennau technegol eraill o’r system.
   
 • Peidiwch â dibynnu ar un math o fesur diogelu (e.e. cyfrinair). Defnyddiwch ddau ddull o ddilysu i sicrhau hunaniaeth defnyddiwr – e.e. rhywbeth sydd gennych (fel cerdyn adnabod) a rhywbeth sy’n wybyddus i chi (PIN neu gyfrinair).
   
 • Cefnogwch fesurau rheoli technegol gyda pholisïau priodol, gweithdrefnau a hyfforddiant.
   
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych gynllun parhad busnes yn cwmpasu unrhyw risgiau o fath TG na allwch eu rheoli’n llawn.
   
 • Adolygwch a diweddarwch eich asesiad risg TG a’ch cynllun parhad busnes.
   
 • Sefydlwch system effeithiol o reoli a chofnodi digwyddiadau.
   
 • Ystyriwch ardystio yn unol â safon rheoli gwybodaeth ddiogelwch ISO/IEC 27001 ar gyfer eich busnes a’ch partneriaid masnachol.
   

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen