David Brown

David Brown

Mae gan David dros 30 mlynedd o brofiad o weithio â chwsmeriaid busnes yn y diwydiant rhwydweithio a TG, ac mae 17 o’r rhain wedi bod gyda BT. Mae ganddo lawer o rolau gwahanol yn y cwmni gan gynnwys cynigion busnes, masnach a chyllid, marchnata a gwerthu gyda chwsmeriaid Byd-eang a BBCh.

Mae David yn gallu rhannu ei ddealltwriaeth feirniadol o anghenion busnes Cymru gyda’r Grŵp Cynghori, a dywed, “Os oes un argymhelliad y gallwn ei wneud i’r cwsmer busnes, hynny fyddai eu bod yn gosod y cysylltiad data mwyaf y gallant ei fforddio gan fod y Rhyngrwyd yn cynnig y cyfle mwyaf ar gyfer twf, effeithlonrwydd a hyblygrwydd i fusnesau.”