Cath Fallon

Cath Fallon

Fel Pennaeth Menter a Datblygu Cymunedol, mae Cath yn arwain ystod o dimau a chynlluniau sy’n meithrin arloesi a ffyniant, i wella cydnerthedd a chynaliadwyedd cymunedau Sir Fynwy. Gyda’i thirwedd brydferth ond heriol, mae Sir Fynwy hefyd wedi datblygu enw iddi’i hun fel arweinydd mewn treialon datrysiadau digidol i ddod â band eang i gymunedau gwledig, anghysbell.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi bod yn rhan o’r Rhaglen Cyflymu Cymru i Fusnes ers y cychwyn ac mae Cath a’i thîm yn awyddus i ddefnyddio’u safle i weithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru a chydweithwyr, i hybu buddiannau’r rhaglen ymhlith busnesau lleol, i’w hannog i wneud y gorau o ddatrysiadau technolegol a digidol, i hybu twf ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

 

 

Monmouthshire County Council logo