BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cysylltwch â ni

Mae llinell Gymorth Busnes Cymru yn agor ar gyfer galwadau o 10am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio ar wyliau cyhoeddus. Bydd hyn yw caniatáu’r Llinell Gymorth ddelio'n effeithiol ag ymholiadau ar-lein a lleihau'r amseroedd aros i alwyr.

Ffoniwch: 03000 6 03000

Neu cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein isod

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg / We welcome calls in Welsh.

Rydym yn croesawu ymholiadau yn Gymraeg / We welcome enquiries in Welsh.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.