Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod ansicr i fusnesau twristiaeth ledled Cymru.  Rydym yn anelu at roi’r newyddion diweddaraf ichi ynghylch y materion perthnasol wrth i’r sefyllfa o’n cwmpas ddatblygu.

Gwybodaeth Defnyddiol COVID-19 

Rydym yn deall ei bod yn anodd cadw i fyny weithiau â phopeth sydd ar gael.  Bydd y dolenni isod yn eich helpu i weld pa adnoddau a phecynnau sydd ar gael i’ch helpu.

Cwestiynau Cyffredin:
Mae'r rhain yn cael eu diweddaru’n gyson. Edrychwch yn ôl yn rheolaidd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Yn ystod y cyfnod digynsail ac eithriadol o anodd hwn rydym yn cyhoeddi bwletinau rheolaidd a diweddariadau i'r diwydiant.


Tasglu Twristiaeth COVID-19

 

Canllawiau:

Adnoddau a Phecynnau Cymorth y gellir eu lawrlwytho ar gyfer eich busnes:

  • Adnoddau cyffredinol Cadw Cymru'n Ddiogel gan gynnwys posteri i'w lawrlwytho.
  • Pecyn ac adnoddau Profi Olrhain Diogelu gan gynnwys Cadw cofnodion.
  • Pecynnau Darganfod Cymru'n Ddiogel gan gynnwys canllaw i’r diwydiant a phethau i’w lawrlwytho fel posteri i’ch helpu i rannu negeseuon Addo. Hefyd casgliad o luniau sydd wedi’u dewis yn ofalus i dynnu sylw at fannau agored a’r angen i gadw pellter. 
    • Os mai dyma’r tro cyntaf ichi ddefnyddio’r safle, bydd angen munud o’ch amser i gofrestru.
    • Yn ogystal â’r uchod, mae’n cynnwys llyfrgell anferth o luniau a gwybodaeth am ddim.  
  • Defnyddiwch #Addo #DiogeluCymru ar y cyd â ymgyrch y DU #EscapeTheEveryday (Saesneg yn unig) (Mae Croeso Cymru yn gweithio ar yr ymgyrch domestig yma yn yr hydref mewn partneriaeth â VisitEngland).

“Addo. Gwnewch addewid dros Gymru.”

Ein prif neges wrth i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru ddechrau agor eto yw: ‘Darganfod Cymru. Yn ddiogel.’ Dyma frawddeg syml y gellir ei haddasu ar gyfer eich busnes neu eich ardal leol, er mwyn annog pobl i fod yn gyfrifol tra yn ymweld â Chymru. 

Fel rhan o’r neges rydym yn gofyn i bawb sy’n teithio o amgylch Cymru i addo i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr. I wneud addewid gyda’n gilydd i ofalu am ein gilydd, am ein gwlad ac am ein cymunedau wrth i ni ddechrau darganfod Cymru unwaith eto. Gellir llofnodi’r addewid yma www.croeso.cymru/addo.

Rannu eich addewidion gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #addo #DiogeluCymru  ar y cyd â ymgyrch y DU #EscapeTheEveryday (Mae Croeso Cymru yn gweithio ar yr ymgyrch domestig yma yn yr hydref mewn partneriaeth â VisitEngland).


Hoffem roi sicrwydd ichi bod Croeso Cymru yn monitro effaith y Coronafeirws (COVID-19) yn barhaus ar y sector twristiaeth ac yn cydweithio ar draws Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gymeryd mesurau priodol i ymateb i’r sefyllfa sy’n datblygu. 
Y cyngor i fusnesau twristiaeth a rhanddeiliaid yng Nghymru yw: