2023: Llwybrau.

Yn 2023 rydym yn gwahodd ymwelwyr a thrigolion Cymru i grwydro llwybrau epig Cymru wrth i ni ddangos yr hyn sydd ar gael - gan ddefnyddio llwybrau fel sbardun i brofiadau cyffrous a chyfleoedd newydd. 

Mae'r flwyddyn yn ymwneud â 

  • dod o hyd i drysorau anghofiedig, 
  • croesawu teithiau o'r synhwyrau 
  • gwneud atgofion ar hyd llwybrau o amgylch atyniadau, gweithgareddau, tirweddau ac arfordiroedd. 
Alyn Wallace - Year of Trails

O Monet (Amgueddfa Cymru) i'r mynydd, o'r arfordir i'r cestyll, mae llwybrau i bob busnes eu dilyn, a llawer i ymwelwyr ei fwynhau.

Gan godi o lwyddiant ein pum thema flaenorol, mae "Llwybrau, Cymru, trwy Lwybrau" yn anelu at ysbrydoli ein rhanddeiliaid, partneriaid a'r cyfryngau, i ddefnyddio'r thema fel ffordd o arddangos yr ystod lawn o gynnyrch sydd gan Gymru i'w gynnig.

Bydd thema y flwyddyn hon hefyd yn digwydd yn dilyn Hydref hynod o broffil uchel a chyffrous i Gymru gyda Chwpan y Byd FIFA a misoedd lawer o weithgaredd (gan gynnwys teledu a fideo ar alw) gydag ymgyrch gwyliau'r Hydref a'r Gaeaf.  

Gobeithio bydd y thema eleni yn cael ei chroesawu gan y diwydiant ac yn annog ymwelwyr i gilfachau o'r wlad drwy'r flwyddyn.

Am ysbrydoliaeth ac Adnoddau

Mae canllawiau “Llwybrau”, logo, canllawiau logo a delweddau o ansawdd uchel ar gael i bartneriaid yn y diwydiant eu lawrlwytho a’i defnyddio ar gyfer marchnata Llwybrau. Cymerwch olwg a'u lawrlwytho ar Assets: Llwybrau | Visit Wales.