Y manteision o angori yng Nghymru.

Admiral Building - Cardiff

Mae grŵp Admiral yn gwmni yswiriant anferth sydd ar restr 100 cwmni’r FTSE. Mae pencadlys y cwmni yng Nghaerdydd, ac mae holl weithrediadau Prydeinig y cwmni – gwerth dros £4biliwn – wedi’u lleoli yng Nghymru. Tyfodd Admiral o gael 60 aelod o staff i 9,000 dros yr 24 mlynedd ddiwethaf, gan lwyddo i lenwi llawer o’r swyddi hynny drwy recriwtio’n lleol. Enillodd y cwmni nifer o wobrau, er enghraifft yn 2017 daeth yn ail ar restr y Sunday Times o’r 100 cwmni gorau i weithio iddynt, ond beth oedd y rheswm am ymsefydlu ym mhrifddinas Cymru yn y lle cyntaf?

Yn ôl Ceri Assiratti, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Admiral, roedd tua 5 lleoliad gwahanol yn cael eu hystyried pan oedd Admiral yn ymsefydlu, ond dywedodd bod “Caerdydd wedi dwyn ein calonnau”. Eglurodd bod yr amgylchedd a’r talent sydd ar gael yng Nghaerdydd, ar ben y cymorth ariannol oedd ar gael, yn becyn rhy dda i’w wrthod.

“Roedd Caerdydd gam ar y blaen” dywedodd Ceri, sy’n gweld dim rheswm dros leoli Admiral yn unman arall. “Weithiau dydy pobl ddim yn sylweddoli bod Cymru’n lle da nes cyrraedd yma” meddai,“a gan bod Caerdydd ond dwy awr o Lundain, rydyn ni’n medru manteisio ar fod mor agos i ganolfan ariannol y DU, heb y costau ychwanegol”.

Mae Admiral wedi manteisio ar y talent lleol sydd ar gael. Mae 20% o staff llinell flaen Admiral yn raddedigion o’r Prifysgolion lleol; Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Abertawe (a rhai ohonynt wedi helpu i deilwra cyrsiau proffesiynol i ddiwallu anghenion Admiral dros 20 mlynedd y cwmni yng Nghymru).

Mae gan Admiral gynlluniau mawr at y dyfodol, fel y gwelir wrth iddynt symud yn 2015 i adeilad newydd pwrpasol, 220,000 troedfedd sgwâr yng nghanol ardal fusnes Caerdydd, swyddfa o’r radd flaenaf ar gyfer dros 2,000 o’r gweithwyr.

Yn ogystal â’r swyddfa newydd yng Nghaerdydd, mae gan Admiral swyddfeydd hefyd yn Abertawe a Chasnewydd, sy’n berffaith o ran teithio am eu bod i gyd ar goridor yr M4. Yn 2014, recriwtiwyd ychydig dros 800 o staff yn lleol ac mae ganddynt gynlluniau sylweddol i recriwtio’r nifer hwnnw yn 2015. Maent yn cyflogi tua 6,000 yng Nghymru a thua 3,000 arall mewn swyddfeydd ar draws y byd.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen