Deloitte

Deloitte wedi dangos manteision amlwg sy’n gysylltiedig â lleoli ei uned ymchwil a chydymffurfiaeth yng Nghaerdydd.

Mae’r cwmni gwasanaethau proffesiynol, Deloitte, wedi ehangu’n gyflym yng Nghaerdydd. Eisoes, mae’n cyflogi bron 800 o bobl yn ein prifddinas, a daw mwy o swyddi yn y dyfodol.

Deloitte

Man cychwyn canoli gwaith y cwmni yng Nghaerdydd oedd ei uned ansawdd a risg, sy’n dal i dyfu. Dechreuodd gyda llond dwrn o arbenigwyr yn canolbwyntio ar helpu gweithwyr proffesiynol ym maes treth yn y cwmni i gydymffurfio â deddfwriaeth atal gwyngalchu arian, gan adael y gweithwyr hynny’n rhydd i ganolbwyntio ar waith oedd yn ennill ffioedd. Yn fuan, enillodd y tîm enw da am ei arbenigedd ac am fod yn broffesiynol. Cynyddodd ei waith ym maes risg a chydymffurfedd rheoleiddiol. Heddiw, mae gan yr adran hon bron 200 o arbenigwyr sy’n cynnal pob agwedd ar y busnes. /p>

Tystiolaeth o lwyddiant y cwmni yng Nghaerdydd oedd dewis y ddinas ar gyfer ei ganolfan gyflawni strategol lle byddai nifer o wasanaethau i gleientiaid allanol a staff yn cael eu sefydlu. Yn sgil hyn, mae sgiliau’i weithlu yng Nghaerdydd wedi’u datblygu i ymdopi â gwaith cymhleth mewn nifer o feysydd gwahanol er mwyn cynnal pob rhan o fusnes Deloitte yn y DU a thramor. Ymhlith y meysydd arbenigol mae gweinyddu trethi rhyngwladaol, cynnal archwiliadau, ymchwil amlieithog, dadansoddi data, prosesau awtomatig, cynghori ar risg, a mynd i’r afael â throseddau ariannol. Yn ddiweddar, mae swyddogaeth rheoli gwasanaethau wedi’i hychwanegu lle gall tîm amlgrefftus dderbyn amrywiaeth o waith. O ganlyniad, gall y llwyth gwaith gael ei ddosbarthu allan o Lundain.

Dywedodd Ross Flanigan, Rheolwr Gyfarwyddwr Cydwasanaethau Deloitte, a Phennaeth Canolfan Gyflawni Caerdydd: “Y prif reswm am ein llwyddiant yw’r bobl sydd ar gael inni eu cyflogi yng Nghaerdydd a’i chyffiniau. Ni fyddwn wedi cyflawni cymaint heb y gweithlu amrywiol a dawnus sydd yma. Mae ansawdd uchel y ceisiadau sy’n dod i law bob tro rwy’n recriwtio wedi fy syfrdanu. Graddedigion yw’r rhan fwyaf o’n staff ond yn ddiweddar rydyn ni wedi cyflwyno cynllun prentisiaeth llwyddiannus i roi cyfleoedd i bobl ifanc sydd heb fynd i’r brifysgol. Ceir nifer mawr o bobl leol ddawnus sydd â phrofiad yn y meysydd perthnasol, ac mae llawer o bobl eraill yn awyddus i ddysgu er mwyn gweithio gyda ni.

“Rydyn ni wedi gallu recriwtio a hyfforddi staff mewn modd effeithiol iawn, diolch i’r nifer mawr o raddedigion y prifysgolion lleol a’r cymorth a gawsom gan Lywodraeth Cymru. Mae wedi rhoi cyllid hyfforddi, cynnal ein prentisiaid, rhoi cyngor ar fusnes rhyngwladol a rhoi rhwydwaith gwych o gysylltiadau imi sydd wedi bod yn werthfawr iawn wrth inni dyfu."

“Mae Caerdydd yn datblygu mewn nifer o ffyrdd. Mae ganddi gymuned fusnes fywiog ac enw da iawn mewn meysydd allweddol. Yma, mae modd cael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, sy’n anodd ei gael, sy’n atyniad mawr i ddarpar staff. I mi yn bersonol, mae byw and gweithio yng Nghaerdydd yn ticio pob bocs."

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen