Cronfa wybodaeth

Cliciwch ar unrhyw bwnc isod i ddarllen y blogiau, prif gynghorion a gwybodaeth ddefnyddiol arall i helpu chi ddatblygu’ch dealltwriaeth a gwneud newidiadau ymarferol a chyraeddadwy o fewn eich busnes eich hun.

Am gymorth neu gyngor busnes pellach ffoniwch 03000 6 03000 neu ewch i wefan Busnes Cymru

Holi’r Arbenigwr

Darllen yr awgrymiadau a chanllawiau sut-i diweddaraf gan ein tîm o arbenigwyr digidol 

NEWYDD - Pecyn Cymorth Digidol i Fusnesau

Ydych chi’n ystyried defnyddio technoleg ddigidol? Yn ein Pecyn Cymorth Digidol newydd, mae manylion am feddalwedd am ddim a meddalwedd y gallwch dalu amdano i’ch helpu i redeg a thyfu eich busnes. 

Technoleg y Cwmwl ac Ar-lein

Dysgwch sut all technoleg ar-lein a thechnoleg sy’n seiliedig ar y cwmwl symleiddio prosesau gwaith, gwella effeithlonrwydd gweithwyr ac arbed amser ac arian i chi.

Gwerthiant a Chyllid

Dysgwch sut allwch ddefnyddio technoleg ar-lein i arbed arian, rhoi hwb i’ch cyfradd trosi, gwella ffigurau gwerthiant a thyfu’ch trosiant. 

Marchnata Digidol

Cael cyngor ymarferol i helpu’ch busnes fanteisio ar offer, llwyfannau a thactegau marchnata digidol i barhau i dyfu’ch cronfa gwsmeriaid er mwyn cynyddu gwerthiant. 

Cyfathrebu

Dysgwch sut i wella cyfathrebu mewnol ac allanol er mwyn hyrwyddo gwell gwaith tîm, rhannu gwybodaeth yn effeithiol a chynnig gwasanaeth cwsmer gwych. 

Data a Seiberddiogelwch

Dysgwch sut allwch ddiogelu’ch busnes a data cwsmeriaid (a gwneud y gorau ohonynt) yn effeithiol i arbed ar yr amser a wastraffwyd ac arian a straen gan fygythiadau seibr posibl.

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Dysgwch sut i ddefnyddio’ch llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eich hun i adeiladu’ch brand ar-lein, cyrraedd cronfa gwsmeriaid ehangach a chynhyrchu rhagor o werthiant.

Technoleg Symudol

Dysgwch sut all technolegau symudol gwahanol eich helpu i symleiddio prosesau a gwella cynhyrchiant staff, arbed arian a lleihau ar yr amser a wastraffwyd.

Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Sicrhewch eich bod chi’n ymddangos o flaen darpar gwsmeriaid trwy helpu codi safle’ch busnes ar dudalennau canlyniadau chwilotwyr gyda’r cynghorion hyn.

Cysylltiadau Cwsmeriaid

Dysgwch sut allwch ddenu cwsmeriaid newydd ac adeiladu cronfa gwsmeriaid dibynadwy, sy'n dychwelyd ac yn parhau i ddewis eich busnes chi dros gystadleuwyr.

Band Eang a TGCH

Dysgwch ragor am sut allwch fanteisio ar y rhyngrwyd, cyflymderau cyflym iawn a systemau TGCH i helpu’ch busnes fanteisio ar dechnoleg ar-lein. 

IoT yng Nghymru

Cliciwch yma i ddysgu sut y gall y Rhyngrwyd Pethau (IoT) wella’ch bywyd chi a bywydau’ch cwsmeriaid.

Cyrsiau dysgu ar-lein

Dewiswch unrhyw un o’n cyrsiau am ddim i ddysgu sut y gallwch chi ddefnyddio technoleg ar-lein i arbed amser ac arian, i gyrraedd mwy o gwsmeriaid, symleiddio prosesau gwaith a thyfu refeniw.