Cymorth digidol i fusnesau yng Nghymru

Gellir cael mynediad at gymorth ar ffurf gwybodaeth, cyngor ac arweiniad, gan gynnwys help i fusnesau wella’r defnydd o dechnoleg neu fabwysiadu datrysiadau digidol newydd, trwy ddesg gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu drwy’r wefan

Gall busnesau hefyd gael mynediad at ganllawiau ‘sut i’ ymarferol ac awgrymiadau arbenigol i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg ddigidol, a lawrlwytho’r Pecyn Adnoddau Digidol i Fusnesau, trwy fynd i’r Gronfa Wybodaeth.

Am gymorth neu gyngor busnes pellach ffoniwch 03000 6 03000 neu ewch i wefan Busnes Cymru

Rhagor o gymorth i fusnesau

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i fusnesau.
 

 

Busnesau llwyddiannus

Clywch gan y busnesau sydd wedi elwa o gymorth Cyflymu Cymru i Fusnesau.

 

Awgrymiadau arbenigol ar gyfer busnes

Canllawiau ymarferol a chyngor arbenigol i’ch helpu i hyrwyddo eich busnes, i gystadlu ar-lein, ac i weithio’n ddoethach.