Ewch yn syth i'r prif gynnwys
Mae gennym ni wybodaeth TG ymarferol ar gyfer eich busnes.

Search

Croeso i'r Ganolfan Adnoddau

Adnoddau

Sut i ddewis yr offer cyfrifiadurol cywir i'ch busnes er mwyn gwella eich effeithiolrwydd a'ch cynhyrchiant heb orfod talu crocbris.

Mae meddalwedd busnes yn eich helpu i gwblhau amrywiaeth o dasgau. Dewiswch y meddalwedd cywir, darparwch gymorth a hyfforddwch eich staff gyda'n cyflwyniad.

Mae bur debyg eich bod yn ddibynnol ar y rhyngrwyd gyda rhai agweddau o'ch busnes. Dysgwch sut allwch ddefnyddio'r rhyngrwyd yn fwy effeithiol.

Mae cyfathrebu da gyda chwsmeriaid, partneriaid a chyflenwyr yn hanfodol er mwyn i fusnes lwyddo. Mae'r crynodeb hwn yn ystyried dulliau cyfathrebu.

Sut fyddech chi’n ymdopi pe bae ymyrraeth o'r tu allan yn eich system TG neu phe bae'n methu? Rydym yn trafod prif faterion llosg diogelwch TG a sut i warchod rhagddynt.

Gall rheolaeth TG da eich helpu chi ddewis, defnyddio a rhoi TG ar waith. Mae ein trosolwg yn eich helpu chi i reoli TG mewn modd sy'n sicrhau'r budd mwyaf o'ch buddsoddiad.

Mae cymorth TG yn hanfodol os ydych chi’n dibynnu ar eich system TG. Ond sut mae modd i chi greu rhwyd ddiogelwch rhag ofn bod rhywbeth yn mynd o’i le? Rydyn ni’n archwilio'r opsiynau.

Dim ond y cam cyntaf yw cael y TG cywir. Gall yr hyfforddiant, polisïau ac arferion gwaith priodol eich helpu chi i gael y budd mwyaf o'ch buddsoddiad mewn TG.