Rydym yma gyda gwybodaeth ymarferol ar farchnata i'ch busnes.

Bydd strategaeth farchnata'n eich helpu chi glustnodi eich cwsmeriaid gorau, deall eu gofynion a defnyddio'r dulliau marchnata mwyaf effeithiol.

Mae'r rhyngrwyd wedi trawsffurfio marchnata ym maes busnes yn llwyr. Waeth beth fyddwch yn gwneud, mae'r rhyngrwyd yn debyg o fod yn greiddiol i'ch strategaeth farchnata.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi hen ennill eu plwyf fel adnoddau marchnata. Mae presenoldeb yn agor llinellau cyfathrebu newydd gyda chwsmeriaid a darpar gwsmeriaid.

Mae hysbysebu da'n gosod y neges farchnata iawn o flaen y bobl iawn ar yr adeg iawn, ac yn codi ymwybyddiaeth o'ch busnes

Mae gofal cwsmeriaid yn rhan annatod o bob cwmni llwyddiannus. Gall eich helpu chi i ddatblygu teyrngarwch cwsmeriaid, a gwella eich perthynas â nhw

Gwerthiannau sy'n gwneud yr arian sy'n galluogi eich busnes i oroesi ac i dyfu. Eich amcanion gwerthu fydd sail eich strategaeth werthu.

Amcan ymchwil i'r farchnad ydy helpu chi i wneud penderfyniadau busnes trwy roi gwybodaeth i chi ar eich marchnad, cystadleuwyr, cynhyrchion, marchnata a'ch cwsmeriaid.

Gall marchnata uniongyrchol fod yn ffordd hynod o lwyddiannus o sbarduno gwerthiannau i gwsmeriaid hen a newydd. Darllenwch sut i'w targedu yn y ffordd orau bosibl.

Mae arddangosfeydd a digwyddiadau yn werth chweil i fusnesau am eu bod yn eu galluogi i gyfathrebu wyneb yn wyneb ac yn cynnig cyfleoedd i rwydweithio.

Gall sylw positif gan y cyfryngau olygu amrywiol fanteision busnes. Ond sut ydych chi'n tynnu sylw golygyddion, darlledwyr a newyddiadurwyr?

ERTHYGLAU DAN SYLW

Clywch y cyngor a'r newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr bywiog a lliwgar ar gyfer busnesau bach hen a newydd