Rydym yma gyda gwybodaeth ymarferol ar farchnata i'ch busnes.

Mae strategaeth farchnata'n dweud wrthych beth i'w ddweud, sut i'w ddweud ac wrth bwy er mwyn gwerthu mwy. Dyma ein canllaw ni ar yr hanfodion.

Marchnata eich busnes ar-lein -ar eich gwefan, rhwydweithiau cymdeithasol, hysbysebu, optimeiddio peiriannau chwilio, e-byst marchnata a mwy.

Social media is firmly established as a marketing tool. Having a presence opens up new lines of communication with existing and potential customers.

Y pethau hanfodol sydd rhaid i chi wybod am godi proffeil eich busnes drwy hysbysebu, a sut i wneud yn siŵr fod eich ymgyrchoedd yn llwyddiannus.

Fe allai canolbwyntio ar ofalu am eich cwsmeriaid presennol fod yn llawer iawn gwell i'ch elw na rhedeg ar ôl busnes newydd. Dyma hanfodion gofal cwsmer.

Nid yw hi'n bosib i unrhyw fusnes oroesi heb werthu. Dyma'n trosolwg ni ar gyfer cynllunio eich strategaeth werthu a recriwtio, hyfforddi a rheoli staff gwerthu.

Gwneud yn siŵr fod yr hanfodion yn iawn - dyma'n canllaw i'r prif fathau o ymchwil i'r farchnad a sut i gael gafael ar yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch waeth beth yw eich cyllideb.

Mae marchnata uniongyrchol yn ddelfrydol ar gyfer busnesau bach gan ei fod yn targedu'n fanwl, yn gost-effeithiol ac yn hawdd i'w wneud eich hun. Dyma'n canllaw ar ddechrau arni.

Dechreuwch yma - dysgwch sut y gall mynychu ac arddangos mewn arddangosfeydd a digwyddiadau fod o fudd i'ch busnes, a sut i ddatblygu eich rhwydwaith.

Y pethau hanfodol sydd rhaid i chi wybod am PR i'ch busnes, datblygu perthynas gyda'r cyfryngau a rheoli effaith cyhoeddusrwydd.

ERTHYGLAU DAN SYLW

Clywch y cyngor a'r newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr bywiog a lliwgar ar gyfer busnesau bach hen a newydd